Producten

EZ-Software Suite

De EZ-Software Suite bestaat uit een aantal krachtige standaardoplossingen, die snel en eenvoudig te gebruiken zijn.

EZ-Banking

Wat biedt EZ-Banking u?
EZ-Banking is een web applicatie voor het electronisch betalen en verwerken van bankafschriften. Deze software is speciaal voor BPCS Lx op de iSeries ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van EZ-Banking is het ‘Easy concept’ toegepast. Hierdoor is EZ-Banking snel te leren en eenvoudig te implementeren.

Een internationaal product
EZ-Banking is wereldwijd beschikbaar voor verschillende banken in verschillende landen. Op alle continenten wordt EZ-Banking gebruikt. Als aanvulling op de standaard functionaliteit wordt ook landspecifieke aanpassingen aangeboden, zoals voor Italië (RIBA), Spanje (Remessas) en Frankrijk (Wissels).

De belangrijkste modules

 • Manual Postings: Handmatige invoering van bankafschriften.
 • Automatic Reconciliation: Automatisch inlezen/ verwerken van elektronische bankafschriften.
 • Direct Debits: Het incasseren van geld van de bankrekening van de klant.
 • Electronic Payments: Het uitvoeren van elektronische betalingen op basis van de openstaande facturen in de database. Dit kan zowel voor binnenlandse als buitenlandse betalingen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van IBAN en SEPA.
 • Paper cheques: Het verwerken van cheques. Deze module wordt vooral in de VS gebruikt.
 • Remittances: Handling of a specific collection method: this module allows the user to create Electronic Debit Runs by selecting a number of customer invoices by due date, payment type, customer, etc. These runs are sent to a bank that acts as a payment collector. Remittances can be seen as a form of financing with invoices, post-dated checks or any other type of document as collateral.
 • Drafts: Voor de verwerking van wissels. 
 • Electronic Confirmations: Electronic Confirmations is the opposite of issuing remittances. It is used to approve the remittances issued by the supplier and collected by the bank of the supplier.

 

EZ-Complaints

Wat biedt EZ-Complaints u?
Elke organisatie heeft te maken met klachten over de levering en de kwaliteit van de geleverde diensten en producten. Klachten, die de betaling van facturen sterk vertragen. Een langdurige afhandeling van klachten heeft een negatieve invloed op de relatie met uw klant. Een goed en efficiënt klachtenbeleid biedt daarentegen juist kansen! Ieder contact met uw klant kunt u aangrijpen om de relatie te verstevigen. Bij een gestructureerde aanpak hoort een professioneel klachtenbeleid en klachtenmanagement. EZ-Complaints ondersteunt deze aanpak.

De voordelen van EZ-Complaints
✓ Verbeterde klachtenmanagement zorgt direct voor betere klantrelaties
✓ Onbetrouwbare klachten kunnen eerder opgemerkt worden
✓ Inzicht in interne knelpunten en verbetering van processen
✓ Betere bewaking van klachten en snelle betaling van facturen

 

EZ-CreditControl

Wat biedt EZ-CreditControl u?
U kunt nog zoveel afzetten, als u te laat of helemaal niet wordt betaald, dan houdt het een keer op. Wat doet u als de betalingstermijnen steeds verder oplopen? Wordt het pareltjes zweten, of onderneemt u actie? Professioneel en proactief creditmanagement verhoogt uw nachtrust flink.

Geldstromen beheersen, financiële risico’s beperken
Creditmanagement – ondersteuning bij het versnellen en veiligstellen van de debiteurengeldstromen – kan de liquiditeitspositie van uw organisatie flink verbeteren.

De instrumenten:

 • Kredietverzekering
 • Debiteurenfinanciering (factoring)
 • Debiteurenbeheer
 • Incasso
 • Kredietinformatie

Al bij een laag percentage afboekingen kan creditmanagement winst opleveren. Welke instrumenten voor ú interessant zijn, hangt af van onder meer uw organisatie, activiteiten en risico’s. Maatwerk is dus een eerste vereiste. Onze specialisten helpen u graag bij het samenstellen van een passende oplossing.

De belangrijkste voordelen:
✓ Verbetering van de liquiditeitspositie
✓ Veiliger zakendoen en meer financiële armslag
✓ Integratie met uw ERP systeem

Wist u dat: 

 • Facturen in Nederland gemiddeld pas na een kleine 60 dagen worden voldaan?
 • Hoe langer de factuur openstaat, des te groter de kans is dat u de vordering moet afschrijven?

 

EZ-CRM

Wat biedt EZ-CRM u?
CRM is een bedrijfsstrategie die erop gericht is om relaties met individuele klanten aan te gaan, te onderhouden en uit te bouwen op een wijze die waarde creëert voor zowel de onderneming als de klant. EZ-CRM haalt alle belangrijke klantinformatie op uit uw bedrijfsdatabase en geeft u de mogelijkheid om daarmee gestructureerd aan de slag te gaan.

Functies EZ-CRM: 
✓ Vastleggen van klantgegevens
✓ Creëren van (e-)mailings
✓ Opzetten van marketing en sales campagnes
✓ Vastleggen van communicatie
✓ Beheren van klachten

  

EZ-CycleCount

Wat biedt EZ-CycleCount u?
Steeds meer bedrijven doen aan cycle counting, zij tellen het hele jaar door hun voorraad. EZ-CycleCount is de software om dit mogelijk te maken.

De belangrijkste redenen:
✓ Een hogere voorraadbetrouwbaarheid
✓ Efficiënter
✓ Geen intensieve eindejaarstelling, waardoor:
✓ Kostenbesparing

 

EZ-Invoice

Wat biedt EZ-Invoice u?
EZ-Invoice is de oplossing voor het verwerken van de binnenkomende (digitale) facturen.

 1. Scannen
 2. Archiveren
 3. Herkennen
 4. Goedkeuren
 5. Verwerken

✓ Zeer korte terugverdientijd en is
✓ Eenvoudig op iedere IBM iSeries te implementeren.
✓ Betaalt zichzelf doordat er veel tijd bespaard wordt.
EZ-Software adviseert het gebruik van de Kodak i40 scanner.

 

EZ-Projects

Wat biedt EZ-Projects u?
EZ-Projects is een projectmanagement tool. Met deze software kunt u projecten definiëren en bewaken.

EZ-Projects omvat ondermeer de volgende functionaliteiten:
✓ Definiëren van projecten (contracten) en opdrachten
✓ Vastleggen van mijlpalen
✓ Koppelen met BPCS voor de relatiegegevens
✓ Registratie van uren en kosten
✓ Budgetten per project
✓ Vastleggen van communicatie over projecten
✓ Rapportagemogelijkheden
✓ Koppelen van EZ-Projects met de financiële administratie

 

EZ-Reports

Wat biedt EZ-Reports u?
EZ-Reports is een rapportage tool voor de iSeries en andere hardware platforms. EZ-Reports kan rapporten genereren in pdf, excel, pdf-mail etc. De rapporten zijn gebaseerd op de databases van de hardware.
EZ-Reports biedt naast een rapportengenerator ook een krachtige scheduler, zodat op de gewenste tijd rapporten kunnen worden gemaakt. De distributiefunctie zorgt vervolgens voor de verzending naar de geautoriseerde gebruikers.

 

EZ-Transport

Wat biedt EZ-Transport u?
EZ-Transport is een tool die in staat is de geschatte transportkosten in te voeren en te koppelen aan opdrachtgevers. Deze kosten kunnen later gecontroleerd worden aan de hand van de binnenkomende facturen.

 

EZ-Warehouse

Wat biedt EZ-Warehouse u?
EZ-Warehouse is een warehouse management system (WMS) voor de IBM iSeries. Een WMS beheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom in de juiste planningsvolgorde af en beheert de goederenstromen.
EZ-Warehouse forceert de volgorde van taakafhandeling. Het verplicht de gebruiker een bepaalde transactie uit te voeren.
Factuurgegevens, douanegegevens en prestatie-indicatoren worden meestal in aparte systemen verwerkt, wat de koppeling tussen allerlei systemen noodzakelijk maakt. EZ-Warehouse wisselt informatie uit met diverse software systemen.
Functies: 
✓ Picking van de Sales Orders
✓ Picking van de Shop Order
✓ Cycle Count
✓ Voorraadverplaatsingen
✓ Ondersteuning van kwaliteitscontroles
✓ Labels printen